Integritetspolicy

Webbplatsen Gravstensservice.se behandlar personuppgifter som kunden tillhandahåller vid elektroniska beställningar i enlighet med gällande lagar och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Källan till personuppgifter

1. Gravstensservice.se behandlar personuppgifter som erhållits med kundens samtycke och som samlats in genom köpavtalet för att fullfölja beställningen;

2. Gravstensservice.se behandlar endast kundens kontakt- och identifieringsuppgifter som är nödvändig och relevant för att fullfölja köpeavtalet;

3. Gravstensservice.se behandlar personuppgifter för frakt- och redovisningsändamål och för nödvändig kommunikation mellan avtalsparterna under den tid som krävs enligt lag.

Varaktighet för lagring av personuppgifter

1. Gravstensservice.se lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att fullgöra rättigheter och skyldigheter som härrör från avtalsförhållandet mellan Gravstensservice.se och kund;

2. Gravstensservice.se skall radera alla personuppgifter efter utgången period som krävs för lagring av personuppgifter.

Mottagare och behandlare av personuppgifter

Tredjeparter som tar del av kundens personuppgifter är underleverantörer till Gravstensservice.se. Tjänsterna från dessa underleverantörer är endast till för att kunna uppfylla köpeavtalet mellan Gravstensservice.se och kunden.

Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden rätt till:

1. tillgå sparade personuppgifter;
2. rättning av personuppgifter;
3. radering av personuppgifter;
4. invändning mot behandling av personuppgifter;
5. dataportabilitet;
6. återkallning av samtycke av personuppgifter skriftligen eller via e-post;
7. inlämning av klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

 1. Gravstensservice.se vidtar alla tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda personuppgifter;

2. Gravstensservice.se har vidtagit försiktighetsåtgärder för att säkra datalagringsutrymmen, lösenord för åtkomst till datorer, användning av antivirusprogram och utför regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

 1. Genom att göra en beställning på webbplatsen gravstensservice.se bekräftar kunden att han/hon är informerad om alla villkor för skydd av personuppgifter och accepterar dem till fullo;

2. Kunden accepterar dessa regler genom att markera kryssrutan i beställningsköpformuläret;

3. Kontrollant uppdatera dessa regler med datum då de träder i kraft. Senast uppdaterad version: 2024-01-22.